Αγγλικός Όρος
electronic bilingual dictionary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηλεκτρονικό δίγλωσσο λεξικό (το)

feedback