Αγγλικός Όρος
electronic publishing
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηλεκτρονική έκδοση (η)

feedback