ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

115 results
Greek Term English Term
ηλεκτρομυογράφημα electromyogram
ηλεκτρομυογραφία electromyography
ηλεκτρομυογραφικός-ή-ό electromyographic
ηλεκτρομυογράφος (ο) electromyograph (EMG)
ηλεκτρονική έκδοση (η) electronic publishing
ηλεκτρονική λεξικογραφία (η) electronic lexicography
Ηλεκτρονικό Αρχείο Κειμένων σε Σύγχρονη Αγγλική (το) Computer Archive of Modern English Texts (CAMET)
Ηλεκτρονικό Αρχείο Μηχανικώς Αναγνώσιμων Αγγλικών Κειμένων του Ίνσμπρουκ (το) ICAMET
ηλεκτρονικό δίγλωσσο λεξικό (το) electronic bilingual dictionary
Ηλεκτρονικό Κόρπους των Αγγλικών του Τάινσαϊντ του Νιούκασλ (το) Newcastle Electronic Corpus of Tyneside English (NECTE)