ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
ευρυθμία (η) eurhythmy
ευρυθμία eurythmy
ευρυζωνικός-ή-ό bandwidth
εύρος τονικού ύψους (το) pitch range
εύρος λεξικών (το) dictionary range
εύρος ζώνης (το) bandwidth
εύρος (το) harmonic span
εύρος (το) amplitude
εύρος range
ευρετικός,-ή,-ό heuristic