Αγγλικός Όρος
range
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εύρος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
πεδίο τιμών
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback