Αγγλικός Όρος
amplitude
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εύρος (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback