Αγγλικός Όρος
harmonic span
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αρμονικό διάστημα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
εύρος (το)

feedback