ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
Τσόνγκα (η) (γλώσσα) Tsonga
Ταταρική (η) (γλώσσα) TT
Τουαρέγκ (η) (γλώσσα) Tuareg
Τουγκουσική (η) (γλώσσα) Tungusic
Τουπί (η) (γλώσσα) Tupi
Τουπί (η) (γλώσσα) Tupían
Τουρανική (η) (γλώσσα) Turanian
τυρβώδης ροή turbulent flow
Τουρκάνα (η) (γλώσσα) Turkana
Τουρκική (η) (γλώσσα) Turkic