Αγγλικός Όρος
turbulent flow
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυρβώδης ροή
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback