Αγγλικός Όρος
Tuareg
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τουαρέγκ (η) (γλώσσα)
Πηγή
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B3%CE%BA

feedback