ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τελεστής του Μπουλ (ο) Boole operator
Τόπος συμφώνου (ο) C-place
τόπος συμφώνου C-place
Τσεζ (η) (γλώσσα) Cezian
Τσα Σεν (ο) (μορφολογικός αναλυτής) Cha Sen
Τσαντ (η) (γλώσσα) Chadic
Τσαδικές γλώσσες (οι) Chadic languages
Τσάγκα (η) Chaga
τυχαία ομοιότητα (η) chance similarity
τροπή (η) change