Αγγλικός Όρος
chance similarity
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυχαία ομοιότητα (η)

feedback