Αγγλικός Όρος
change
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2003)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αλλαγή (η)
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
τροπή (η)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback