ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

820 results
Greek Term English Term
γείωση στην εμπειρία experiential grounding
γενεολογική ταξινόμηση (η) genealogical classification
γένεση (η) generation
γενετική ή γεννητική γραμματική (η) generative grammar
γενετική επιστημολογία (η) genetic epistemology
γενετική γλωσσολογία (η) genetic linguistics
γενετικά συνδεδεμένος,-η,-ο genetic unit
γενετικά συνδεδεμένος,-η,-ο genetically related
γείωση (η) grounding
γενεαλογικό/οικογενειακό δέντρο (το) Stammbaum