ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

820 results
Greek Term English Term
γειτνίαση (η) adjacency
γειτνιαστικό ζεύγος (το) adjacency pair
γειτνιαστικά ζεύγη (τα) adjacency pairs
γειτνιαστική παράμετρος (η) adjacency parameter
γειτνιάζων-ουσα-ον adjacent
γειτνιάζων-ουσα-ον adjacent
γειτνίαση contiguity
γεινιάζουσα / εξ επαφής αφομοίωση (η) contiguous / contact assimilation
Γειτνιαστική αφομοίωση (η) contiguous assimilation
γείωση (η) ground