ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

820 results
Greek Term English Term
γωνιώδης αγκύλη (η) angle bracket
γυ­μνός-ή-ό bare
γυμνό απαρέμφατο (το) bare infinitive
γυμνή ΟΦ (η) bare NP
Γυμνός πληθυντικός (ο) bare plural
γωνιακά φωνήεντα (τα) corner vowels
γρήγορο ταίριασμα fast matching 
Γροιλανδικά (τα) Greenlandic
Γροιλανδικά (τα) KL
γρήγορη αναφορά (η) ready reference