ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
ωοειδής,-ής,-ές oval 
ως αποφυγή avoidance
ως υπερβάλλουσα χρήση overuse
ωστικές αλυσίδες propelling chains
ωτακουστής eavesdropper
ωτακουστής (o) overhearer
ωτικός,-ή,-ό aural
ωτοσκλήρωση (η) otosclerosis