Αγγλικός Όρος
otosclerosis
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ωτοσκλήρωση (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback