ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φασματικός τόπος (ο) locus
Φασματικός τόπος (ο) Locus / locus space
φάσμα ισχύος (το) power spectrum
φασματογράφημα βραχείας διάρκειας short-time spectrogram
φάσματα spectra
φασματικός-ή-ό spectral
φασματική ανάλυση (η) spectral analysis
φασματικές κορυφές spectral peaks
φασματογράφημα spectrogram
φασματογράφημα ευρείας ζώνης wide-band spectrogram