ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φάρυγγας faringe
Φαρσί (η) (γλώσσα) Farsi
φαρυγγικός (ο) faucal
φαρυγγική δυσγλωσσία (η) pharyngeal dysglossia
φαρυγγικοί φθόγγοι (οι) pharyngeal sounds
φαρυγγικοποίηση (η) pharyngealisation
φαρυγγικοποίηση (η) pharyngealization
φαρυγγικοποιώ pharyngealize
φαρυγγικοποιημένος-η-ο pharyngealized
φάρυγγας (ο) pharynx