ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
ταινία (η) film
ταινία ακτίνων Χ X-ray movie
ταίριασμα (το) matching
ταίριασμα ιχνών template matching
ταίριασμα ολίσθησης shift matching
Τακέλμα-Καλαπούγια (η) (γλώσσα) Takelma-Kalapuyan
τακτά χρονικά διαστήματα (τα) stress-timing
τακτική παραπλάνηση tactical deception
τακτική συμπεριφορά (η) tactic behaviour
τακτικό αριθμητικό (το) ordinal