Αγγλικός Όρος
X-ray movie
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταινία ακτίνων Χ

feedback