ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
οριακό σύμβολο (το) boundary-symbol
οδηγός αγοράς (ο) bying guide
Όνομα εξ ακοής (η) byname
Οριακά φωνήεντα (τα) cardinal vowels
Ομιλία γονέα/τροφού (η) caregiver / caretaker speech
ομιλία τροφού (η) caregiver speech
ομιλία γονέα (η) caregiver speech
ομιλία τροφού (η) caretaker speech
ομιλία κατευθυνόμενη προς τα παιδιά (η) child directed speech (CDS)
ομιλία προσανατολισμένη προς το παιδί (η) child-directed speech