ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
ιωτακισμός (ο) iotacism
ίχνος ΟΦ (τα) np trace
ίχνος wh wh-trace
ίχνος (το) trace
ιχνηλάτηση αναφοράς (η) reference tracking
ίχνη ΟΦ (τα) NP traces
ίχνη wh wh traces
Ιτονάμα (η) Itonama
Ίτζο (η) (γλώσσα) Ijo
Ιταλικές γλώσσες (οι) Italic