Αγγλικός Όρος
wh traces
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ίχνη wh
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback