ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων (ο) URL
επιγραφή χρήσης (η) usage labels
επιτροπή χρήσης (η) usage panel
εκπαίδευση του χρήστη (η) user education
έρευνα σχετικά με το χρήστη (η) user research
εκφώνημα (το) utterance
εκφώνηση utterance
Εκφώνημα (το), Εκφώνηση (η) utterance
εγχειρίδιο (το) vade-mecum
Έγκυρος-η-ο valid