Αγγλικός Όρος
vade-mecum
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγχειρίδιο (το)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/vade%20mecum)

feedback