ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
εγκυρότητα του ισοδύναμου τύπου (η) equivalent form reliability
εγχειρίδιο (το) vade-mecum
εγχειρίδιο (το) handbook
εγχειρίδιο (το), διδακτικό βιβλίο (το) textbook
εγχειρίδιο έκδοσης style manual
εγχειρίδιο έκδοσης (το) style guide
εγχειρίδιο έκδοσης (το) style label
εγχειρίδιο έκδοσης (το) instruction manual
εγχειρίδιο λεξικού (το) dictionary manual
εγχειρίδιο χρήσης workbook