ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τούρκικη Turkish
Τουρκικά Turkish
Τουρκμενικά Turkmen
Τούι (η) (γλώσσα) TW
Τουι Twi
Τούι-Φάντι (η) (γλώσσα) Twi-Fante
τύπος (ο) type
Τύπος2 (ο), είδος (το) type
τύπος χαρακτηριστικού type of characteristics
τυπο-θεωρητική type-theoretic