ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
όψη (ρηματική) (η) aspect
όψη (ρηματική) ασυντέλεστη (η) aspect imperfective
όψη (ρηματική) συντελεσμένη (η) aspect perfective