ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
οπτικοακουστική μέθοδος (η) audio-visual method
οπίσθιος,-α,-ο back
οπίσθιο χαρακτηριστικό (το) back feature
οπίσθιο φωνήεν (το) back vowel
οπισθοδιάδοση (η) back-propagation
οπισθοκανάλι (το) backchannel
ομιλία υποβάθρου (η) background speech
όρια (τα) boundaries
οριακός τόνος (ο) boundary tone
Οριακός τόνος (ο) boundary tone