ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
οικογένεια λεξικών dictionary family
οικογένεια λεξικών (η) ladder
οικογένεια λεξικών (η) family of dictionaries
οικογενειακή ομοιότητα family resemblance
οικογενειακό/γενεαλογικό δέντρο familytree
οικογένειες γλωσσών families of languages
Οικογλωσσολογία (η) ecolinguistics
Οικογλωσσολογικός-ή-ό ecolinguistic
οικολογία της γλώσσας (η) ecology of language
Οικολογική γλωσσολογία (η), Ecological linguistics,