ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
ισοδύναμος equivalent
ισοδύναμη κατανομή (η) equivalent distribution
ισοδύναμοι τύποι (οι) equivalent forms
Ισπανικά ES
ιδιότητα feature
ιδιότητα feature
ιδιότητα συµµετοχής στη διεπίδραση (η) footing
Ινστιτούτο Εξωτερικών Υπηρεσιών (το) FSI
Ιρλανδικά (τα) GA
Ινδικά (τα) HI