ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
ιν σίτου / επιτόπιο-wh (το) wh-in situ
ίχνος wh wh-trace
Ιενεσεϊκή (η) (γλώσσα) Yeniseian
ΙΟ ΕΑ