ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
ίχνος (το) trace
ίχνος wh wh-trace
ίχνος ΟΦ (τα) np trace
ιωτακισμός (ο) iotacism