ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
ενεργητική πρόταση (η) active sentence
ενεργητική έναντι παθητικής active v. passive
ενεργητικό ρήμα (το) active verb
ενεργητικό λεξιλόγιο (το) active vocabulary
ενεργητική φωνή (η) active voice
ενεργή ζώνη (η) active zone
ενεργητική–παθητική πρόταση (η) active–passive sentence
ενέργεια (η), δραστηριότητα (η), δράση (η) activity
ενεργοποίηση (η) actualization
ενεργοποιώ actualize