ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
ευρεία μεταγραφή (η) broad transcription
Ευρασιατικός-ή-ό Eurasiatic
ευνοούμενος favourite
εύλογος,-η,-ο plausible
ευκτική (η) optative
ευκτική (η) optative
ευκαιριακή μάθηση (η) incidental / subliminal learning
ευθύς-εία-ύ direct
ευθύς λόγος (ο) direct discourse
ευθύς λόγος direct speech