ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ορολογίας (η) European Association for Terminology
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Λεξικογραφίας (η) EURALEX
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Λεξικογραφίας (η) Euralex
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Λεξικογραφίας (η) European Association for Lexicography
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γλωσσικών Πόρων (η) European Language Resources Association (ELRA)
Ευρωπαϊκές γλώσσες (οι) European languages
ευρύτερη έννοια (η) broader concept
ευρύς-εία-ύ wide
εύρυθμος-η-ο eurhythmic
ευρυθμικός eurythmic