ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
εγκυρότητα (η) validity
εξακρίβωση verification
επαληθευτική verificationist
εκδοχή (η) version
επέκταση λεξιλογίου vocabulary extension
επιλογή λεξιλογίου (η) vocabulary selection
επεξεργασία φωνής voice processing
ένταση  volume
εκούσια καταστολή αντιδράσεων voluntary suppression of responses
ετεροίωση φωνήεντος (η) vowel mutation