Αγγλικός Όρος
overtone
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταλάντωση ανωτέρας αρμονικής (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback