Αγγλικός Όρος
n-valued feature
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χαρακτηριστικό νιοστής τιμής (το)

feedback