Αγγλικός Όρος
n-tuple
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
n-πλειάδα (η)
Πηγή
http://www.dblab.upatras.gr/download/courses/db1/2009_db1/Lecture03-Relational_Model.pdf

feedback