Αγγλικός Όρος
n-gram statistics package
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
στατιστικό πακέτο ν-γραμμάτων (το)

feedback