Αγγλικός Όρος
n-gram
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ν-γράμμα (το)
Πηγή
https://www.researchgate.net/publication/295912069_Orologia_Ypologistikes_Glossologias

feedback