Αγγλικός Όρος
n-bar
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ν-τονούμενο (το)

feedback