Αγγλικός Όρος
national library
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εθνική βιβλιοθήκη (η)

feedback