Αγγλικός Όρος
nasalized
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρινικοποιημένος-η-ο

feedback