Αγγλικός Όρος
nasality
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ρινικότητα (η)
Πηγή
Lyons (1995)
Όρος
ερρινότητα (η)

feedback