Αγγλικός Όρος
nasal assimilation
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρινική αφομοίωση (η)
Πηγή
Τσιώρη Αθηνά (2017)

feedback