Αγγλικός Όρος
nasal (nasalized) sound
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρινικός (ρινικοποιημένος) φθόγγος (ο)

feedback